Komisja Europejska

KLIENT:

Komisja Europejska

ZAKRESY/OBSZARY:

Strategia komunikacji, Kreacja, PR

CZEGO OCZEKIWAŁ KLIENT:

Kampania wizerunkowa skierowana do młodzieży pokazująca korzyści i szanse jakie daje młodym ludziom obecność Polski w Unii Europejskiej.

EGZEKUCJA:

Przygotowaliśmy dwudniowy event, podczas którego instytucje realizujące zadania skierowane do młodzieży, a współpracujące i korzystające z funduszy europejskich, mogły przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia i program na przyszłości. Młodzież mogła też usłyszeć kilka „success story” od ludzi, którzy skorzystali z okazji, jakie dały im fundusze europejskie.

Przełożyliśmy także nieco skostniał język biurokracji na język młodych ludzi i do prezentacji korzyści płynących z obecności Polski we wspólnocie europejskiej wykorzystaliśmy:

– ABADÁ-Capoeira pokaz taneczny połączony z warsztatami dla publiczności

– Street Art Workshop malowanie graffiti

–  dynamiczne pokazy na rowerach BMX

– „Ruch sceniczny” – warsztaty

– dyskusja „Warto uczyć się i inwestować w naukę języka niemieckiego”

– EURES na rzecz młodzieży

– Parkour Show

– Funky Mason – pokaz taneczny połączony z warsztatami