Współpraca, komunikacja, integracja

19 września 2012

Firma 3M oczekiwała kompleksowej organizacji szkolenia i wsparcia w trakcie jego realizacji. Po stronie Agencji leżała pełna koordynacja programu szkoleniowego, opracowanie scenariusza działań i wybór trenerów. Na temat jednodniowych treningów wybraliśmy „Współpracę, komunikację, integrację”.

Zaproponowaliśmy ciekawą formułę szkolenia jako cyklu grupowych zadań w systemie grand prix. W jego ramach zapewniliśmy:

– bezpośrednie doświadczenie pracy zespołowej,

– zaangażowanie uczestników we wspólne rozwiązywanie niestandardowych problemów,

– dostarczenie pracownikom nowych przeżyć we wzajemnych kontaktach.

W szkoleniu w Karpaczu wzięło udział 40 pracowników firmy.

Kategorie
Nasze realizacje